Welcome to visit Shanghai the scale information technology service co., LTD

Tel

0512-57861776

Shanghai Europe Heng Information Technology Service Co., Ltd.


Address: No. 05 building of No. 58 building, No. 05, Shun fan Nan Road, Kunshan Development Zone, Jiangsu.

Tel: 0512-57861776

Tel: 0512-57861776

Fax: 0512-57866476

Mailbox: sh-s10@sh-hong.com / shenhui@peplab.com.cn